Tag: writing

 • The enigma of the crossed lines #illustration #review

  The enigma of the crossed lines #illustration #review

  Το αίνιγμα των διασταυρούμενων διαγραμμίσεων Το παρακάτω κείμενο αφορά τα σχέδια που συνοδεύουν την ποιητική συλλογή της Θάλεια Τ. με τίτλο: «Ημερολόγιο του χρόνου που του πήρανε τις μέρες και τα λόγια που οι φίλες είπανε να τα πάρουμε πίσω». The following text is referred to the drawings that accompany Thalia T.’s poetry collection under…

 • Michael Mitras | asemic writing

  Michael Mitras | asemic writing

  Michael Mitras

 • Post-production #bio[draw]graphies #αυτό[σχεδιο]γραφίες

  Post-production #bio[draw]graphies #αυτό[σχεδιο]γραφίες

  Who «speaks» through these writings? Ποιο «μιλά» μέσα από αυτές τις γραφές; This post presents images of drawings that were produced during imprografika’s workshop, at 4.12.22. Αυτό το ποστ παρουσιάζει εικόνες σχεδίων που δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο imprografika, στις 4.12.22. This workshop was based on drawing as an auto[bio]graphic writing, a diary of personal, maybe unspoken,…

 • #online #workshop_4.12.22

  #online #workshop_4.12.22

  αυτό[σχεδιο]γραφίες bio[dibujo] grafías bio[draw]graphies Κυριακή | Domingo | Sunday 4.12.22 17:00-18:00 (GMT+2, Athens), 16:00-17:00 (GMT+1 Madrid) Zoom Meeting #free, with donation Σχεδιάζω, “γράφοντας” ένα προσωπικό ημερολόγιο. Μία ώρα ανάμεσα στη “μυθοπλασία”, την αυτοέκφραση και τη χαρά της εκ-γραφής. Dibujar, “escribiendo” un diario personal. Una hora entre la ficción, la auto-expresión y el placer de ex-scribir.…

 • 30 líneas #bookreview

  30 líneas #bookreview

  El libro de Guillermo, “30 para ser feliz a los 30” me sorprendió. Los últimos veinte años leí, no pocos, libros de autoayuda-psicología etc. Psicología cognitiva, positiva, de creatividad, de fluir, de escribir mejor, de hacer una tesis, de relaciones, de ganar tu vida, de inteligencia sentimental, una lista sin fin. Sin embargo, el libro…

 • Tα ιογενή / Los virales

  «Στον έξω κόσμο που θα βγεις, έλα και πες τι βρήκες.» “En el  mundo afuera donde vas a salir, ven y di lo que encontraste”. Βγήκα για μια ανάγνωση κάτω από τον ήλιο. Salí a leer bajo el sol. Να «διαβάσω» τα καινούργια «γραπτά» της Γιώτας Τεμπρίδου. Para “leer” los nuevos “escritos” de Giota Tembridou.…

 • #Book #Laboratorio de #Dibujar&Escribir

  Click to read /para leer Con mucha alegría se presenta el libro de un curso fascinante. Próximo curso #3 #Laboratorio 20/02   mas información aquí //e.issuu.com/embed.html#22108554/58324975

 • Υστερόγραφα _Ysterógrafo _Postscriptum

  * A veces nos sentimos más libres escribiendo algo mientras estamos “fuera de la línea” oficial, “fuera del formato”. Πολλές φορές νιώθουμε πιο ελεύθεροι γράφοντας κάτι καθώς βρισκόμαστε “εκτός γραμμής”, “εκτός πλαισίου”. “Com Truise”, su nickname, empezó dejando comentarios en el blog de imprográfika. Comentarios son estos textos pequeños que se sitúan al final de los…

 • kind of writing

    Drawing kind of writing Alfonso Perez Lopez 2016 “Κind of writing” that traverse the aesthetic stereotype. “Converts the surface in an allusive field of writing -allusion, a rhetorical figure, consists in saying one thing with the intention of making another understood-“ Drawing kind of writing Alfonso Perez Lopez 2016 [He -Twombly-] “produces all the rest…

 • I hope you answer

      Graphic answer to bic answers by Miren Korkuera Iturbe. Graphic answers are spontaneous drawings that emerged as an impulse that  triggers in the view of an image. “I hope you answer Because when I call (When I call, baby) I hope you pick up your phone (I’d like to talk to you) I hope you answer…

 • bic answers

  graphic bic answer to “except Bics with which I feel no affinity” by Alfonso Perez López “Impossible to forget those drawings made with made with standard Bic pens dragging the ink with the finger on the white tables of the school when we felt bored. These are made on a panel. No he podido dejar de acordarme de los absurdos…

 • except Bics with which I feel no affinity

  A few days ago Pat Thomson wrote “writing, hand writing and pens“, another lovely post about the practice of writing. In search of how, not what, of writing process she mentioned a number of references and some aspects of the process of writing as the rooms of the writers and their relation with writing instruments. From this point through the words of…

 • #IDibujar: analogicodigital//digitalanalógico

  Cállate y Escribe!Dibuja!//Shut up and Write!Draw! Cállate y Escribe!Dibuja!-transforma la solitaria actividad del  escribirdibujar en una experiencia social. Shut up and Write!Draw! turns writing drawing from a solitary, to a social experience. La idea es simple: queda con otros en un bar, y , sencillamente, escribid dibujad. La idea es convertir el acto del escribir dibujar  en…

 • homelessfonts

  ” […] what makes writing the opposite of speech is that the former always appears symbolical, introverted, ostensibly, turned towards an occult side of language , whereas the second is nothing but a flow of empty signs, the movement of which alone is significant. […] Writing, on the contrary, is always rooted in something beyond language, it develops like a…