Archive

Tag Archives: Athens

omorfainoume-03

Αυτό το Σάββατο 20/4 στις 12:00-15:00 στο καφέ Μύρτιλο εμπνευσμένοι από την καλλιτέχνιδα Yayoi Kusama βάζουμε τις δικές μας κουκκίδες στο χάρτη. #ΕμμένονταςΣτοΌνειρο 

This Saturday 20/4 from 12:00 to 15:00 at Myrtillo cafe inspired by the artist Yayoi Kusama we paint our dots. #ObsessiveDreamers

Το καφέ Myrtillo δημιουργήθηκε από την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Myrtillo με σκοπό την παροχή κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας και πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κυρίως νέους με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες.

The Myrtillo café was set up by the Myrtillo Social Co-operative Enterprise with the aim of providing training, work experience and access to the labour market for people from vulnerable social groups, primarily young people with moderate learning disability.

“H Yayoi Kusama είναι Ιάπωνας καλλιτέχνης και συγγραφέας, που γεννήθηκε το 1929. Είναι γνωστή για το επαναλαμβανόμενα μοτίβα κουκίδων της. […] Από το 1977, η Kusama έζησε οικειοθελώς σε ψυχιατρικό ίδρυμα και μεγάλο μέρος της δουλειάς της έχει χαρακτηριστεί από την εμμονή και την επιθυμία της να ξεφύγει από το ψυχολογικό τραύμα. Σε μια προσπάθεια να μοιραστεί τις εμπειρίες της, δημιουργεί εγκαταστάσεις που βυθίζουν τον θεατή στην εμμονή της με ατέλειωτες κουκκίδες …

“Yayoi Kusama is a Japanese artist and writer, born in 1929. Well-known for her repeating dot pattern. [..] Since 1977 Kusama has lived voluntarily in a psychiatric institution, and much of her work has been marked with obsessiveness and a desire to escape from psychological trauma. In an attempt to share her experiences, she creates installations that immerse the viewer in her obsessive vision of endless dots and nets or infinitely mirrored space.’

Read More

thumbnail_doorbell-by-com* GR/ES

Όταν οι φόρμες, τα σχήματα, τα χρώματα και τα γράμματα ενός πλάνου αρχίζουν να συνδέονται με τα γύρω τους, με κάποιους μακρινούς “αποστολείς μηνυμάτων”, τότε παύουν να είναι απλά όμορφες συνθέσεις και αρχίζουν να μιλούν για ολοένα και περισσότερες ιστορίες.

Cuando las formas, los esquemas, los colores y las letras de un cuadro empiezan a relacionarse con sus alrededores y con aquellos lejanos “remitentes de mensajes”, dejan de ser simplemente bellas composiciones y empiezan a hablar cada vez de más historias.

Όταν, κατά κάποιο τρόπο, οι φωτογραφίες δεν αρνούνται “τα γύρω” αλλά προσπαθούν να τα βάλουν στο πλάνο τους, είναι ίσως τότε που το πλάνο αρχίζει να αποκτά σχέσεις με τον τόπο, το χρόνο, τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους.

Cuando las fotografías, de alguna manera, dejan de negar sus “alrededores” e intentan insertarlos en su cuadro, el plano empieza a tener relaciones con el lugar, el tiempo, la gente y sus problemas.

Καθώς οι εικόνες προσπαθούν να συσχετίσουν τις φόρμες και τις φιγούρες με τον καιρό** τους, εκείνον δηλαδή το χρόνο που είναι περαστικός, που βιάζεται και εναλλάσσεται συνεχώς είναι ίσως τότε που βρίσκονται πολύ μακρυά, ίσως και σε αντίθεση, με εκείνο το χρόνο που αναζητά το “σταμάτημα” και επιθυμεί διακαώς τη διαχρονικότητα του.

Mientras las imágenes buscan asociar las formas y las figuras con sus kairos*, es decir con el tiempo que es pasajero, que tiene prisa y se altera constantemente, se sitúan lejos, y tal vez del otro lado, de aquel tiempo que busca su “parada” y desea ansiosamente su intemporalidad.

Αγγίζοντας τις πτυχές του καιρού μας είναι τότε που η αισθητική των εικόνων, δηλαδή η αισθησή τους, μας αγγίζει ακόμα περισσότερο. Είναι μάλλον που τότε οι εικόνες με τη φοβερή τους δύναμη ξεγλιστρούν και από απλοί καταγραφείς και αναπαραστάτες καταφέρνουν και μεταφέρουν κάποιες από τις πιο λεπτές πτυχές εκείνων των ιστοριών που συχνά χάνονται ανάμεσα στα νούμερα, τις στατιστικές και την καθημερινότητα.

Tocando los aspectos de nuestro kairos, es cuando la estética de las imágenes, es decir su estesis – su sentir, nos toca aún más. Cuando las imágenes, en lugar de ser como registradores sencillos y representacionales, consiguen deslizar, llevar, trasladarnos y hacen aparecer algunos de los aspectos más sutiles de esas historias que a menudo se pierden entre los números, las estadísticas y la vida cotidiana.

Τις προάλλες είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ, “Γεννημένος στη Συρία“. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. El otro día ví este documental, “Nacido en Syria“. Muy muy recomendable.

Όλοι ξέρουμε τις ιστορίες των προσφύγων. Όλοι λίγο πολύ αρνούμαστε να παραδεχθούμε ότι δίπλα μας κάποιοι υποφέρουν. Ωστόσο, και δυστυχώς, είμαστε εμείς, και όχι κάποιοι άλλοι πρωταγωνιστές από κάποιο βιβλίο της ιστορία, που ζούμε σε αυτές τις κοινωνίες που αποκλείουν, κλείνουν, περιθωριοποιούν και μάλιστα με τρόπο αρκετά βάναυσο.

Todos conocemos las historias de los refugiados. En gran medida,  a todos nos cuesta admitir que al lado hay gente que sufre. Sin embargo, y por desgracia, somos nosotros, y no algún personaje sacado de algún libro de historia, quienes vivimos en estas sociedades que excluyen, cierran, y marginalizan de manera brutal.

Οι εικόνες του ντοκιμαντέρ, εικόνες του καιρού μας, έρχονται όχι από τις ειδήσεις αλλά από τις ιστορίες αυτών που ζουν το δράμα. Μη χάσεις την ταινία και κυρίως μη ξεχνάς να βοηθάς με όποιο τρόπο μπορείς.  Γιατί όλοι, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, είμαστε με κάποιο τρόπο περιθωριοποιημένοι σε αυτή την κοινωνία, κάπου στις ακτές της νοτιοανατολικής Ευρώπης ή και αλλού.

Las imágenes del documental, imágenes de nuestro kairos, no vienen de las noticias sino de las historias de los que están viviendo el drama. No te pierdas este documental porque cuenta las verdaderas historias de los protagonistas. No te pierdas la película, pero ante todo no pierdas la voluntad de ayudar como puedas. Porque de alguna manera todos estamos en un margen de esta sociedad por algún lugar de la costa sureste de Europa, o más allá. 

 

Read More

Spring is here and the smell of orange blossoms is everywhere in this part of the planet. This is an amazing text by  Amer about the mediterranean flora, the revolution and its perfumes.  

image Amer Imprografika 2013

IN MEDIA RES

Since the first of May in Greece, we have been experiencing the steady rise of temperature that signifies the end of spring and the advent of summer. Now, the time has come for us to say our goodbyes to the most fragrant season of the year, recount it’s graces and feel gratitude for the gifts it has bestowed upon us.

Spring brings life where there was none: from every empty lot in the city, from every crack in the pavement or in the building facades the green tendrils of life spill forth. Every green patch releases in the air the fragrance of growth.

Spring makes time: so the days are now long and can accommodate a thousand activities and there is still time left for daydreaming. The nights are sweet and there is no need to hurry back inside for shelter.

Spring brings openness: houses have been cleaned to welcome it. They are now open and filled with sweet breezes. Balconies and gardens have been reclaimed. We can eat outside! Clothes and shoes became lighter – our steps as well.

Spring awakes the senses: now our eyes are filled with wonder from the transformations that take place daily; our ears filled with the song of the birds. Strawberries are back! The air and the sun kiss us on the forehead and the back of the neck. Flowers are back too! As I am writing this I am high on the fragrances that rise from a nearby unkempt green patch.

At the peak of spring, we are ready to embark on a sea of sensual pleasures that nature has prepared for us from now on, and as summer takes the lead, memories of the cold, the dark and the silence will be locked away in the back of the dustiest cupboard of memory. We can now afford the luxury of fooling ourselves into believing that winter will never come back, but not so long ago we were thinking it would never end. Yes, not too long ago spring was far from what I described above. It was an uncertainty and a fool’s hope at best.

MEMORY DETOUR

I used to wonder, why did you bother?
distanced from one, blind to the other.
But sweetness follows.
– REM

I was leaving the office late in the evening (not an uncommon thing in my line of work) feeling weary and drained. Eyes were puffy from countless hours at the computer, in front of which I sat 10 years ago and it seems I have forgotten to get up (a line stolen from the film Medianeras (2011), watch it!). I was determined to head straight home but instead I stood there for some crucial seconds trying to figure myself out. Have you ever had that moment when you catch your brain thinking and working things out behind your back, not bothering to ask your conscious part for permission?

Springolution3 Amer Imprografika 2013

I decided to play my card of blackmail; I would not head home before I had my moment of clarity. Brain still seemed uncooperative and standing in the door for an hour seemed like a waste of time so I decided to carry my body around the city till he came to his senses. I knew he had been working hard that day so I was counting on him giving up before I did. I avoided all the coffee places and bars bustling with people because I didn’t want to offer him any distractions. The air was humid and cool. It was as if the rhythm of the earth’s breathing had changed and I felt like I was standing over a sleeping person, watching them stir a bit just before they wake up – have you ever tried to grasp what goes on in the mind of a waking person? Drifting through parks and tree-lined streets I was observing the plant life around me with a feeling of deja-vu. Not a big mystery there one might say. The story of spring, no matter how wondrous, can be summarized into three acts that are repeated with relative precision every year. It opens with the blossoms of the almond tree, it reaches its peak with the abundance of flowers and greenery and it concludes with the orange blossoms and the first signs of dry patches in the fields.

I was about to believe this as well and call it a day… if it wasn’t for the moment of clarity. Brain finally gave in and the mysterious recollection he had been holding from me became crystal clear. The restlessness I was experiencing now I had experienced some years ago under very different circumstances…

It was the result of the uproar caused by thousands of people running in the streets of Athens when the air was perfumed with the “subtle sillage” of tear gas (which has a dominant facet of flint and pepper). A peaceful protest march had turned into a riot (let’s leave the details unspecified) and I was caught in the middle. The protesters set fire to garbage bins to nullify the effect of the gas so base notes of burning plastic and tar became suddenly dominant.

I sought refuge along with other people in the subway where an unknown girl put lipstick under my eyes to reduce the burning sensation and showed me how a wet t-shirt can be used as a mask to breathe through, adding the scent of floral-musky fabric softener to the mix. Being from a small town where such events never take place it was the first time I found myself in such a situation. I didn’t know the specifics behind the riot. All I could tell was that this is how a revolution must feel like. A common feeling of discontent culminating in a revolt under the right circumstances and people who would normally have minimal interaction with each other on the street are violently brought together by a rift in the social structure. These people rioting seemed like they had suddenly been awakened from stasis and like madmen who don’t agree with reality, they decide to change it, going against the common feeling of “let it be”. They are those who are usually seen as fools or radicals by the “sane” part of society but throughout history they have been the force of change. It was spring and when the conflict was over and we emerged from the subway, I was greeted with the scent of bitter orange trees in early bloom.

Athens Riot Amer _Boufinas Konstantinos_ Imprografika 2013

Read More

Διαγραμματικές αφηγήσεις: γραφικά πεδία ρήξης και καταστροφής

original graffiti emp

Τext originaly presented at the Gilles Deleuze and Félix Guattari: Refrains of Freedom, International Conference, Athens, Greece, 25 April 2015 by Anthi Kosma.

The article intends to clarify the Deleuzian concept of diagram and how this one although it is against an ocularcentric (visual-focused) culture, clichés and canons of representation often it is being dismissed from traditional attitudes and perceptions in the field of architecture.

Το άρθρο που παρουσιάζεται προσπαθεί να αποσαφηνίσει την Ντελεζιανή έννοια του διαγράμματος και το πώς αυτή, αν και βρίσκεται ενάντια στην οπτικοκεντρική κουλτούρα, τα κλισέ και τους κανόνες της αναπαράστασης, σε πολλές περιπτώσεις στο πεδίο της αρχιτεκτονικής αγνοείται ή παραποιείται από παραδοσιακές νοοτροπίες και αντιλήψεις.

These short narratives on diagram presented here are basically based on “Francis Bacon, the Logic of Sensation” and a book in Spanish, “Pintura. El concepto del diagram” [Painting. The concept of diagram] which is a transcription of a course hold by him in 1981 at the University of Vincennes focused on Diagrams, painting and the Chaos-germ theory. As far as I know this book does not exist in English, but it has some interesting points on the issue as in it the concept of diagram is presented consecutive  and in many cases through the dialogue with his students.

Οι αφηγήσεις για το διάγραμμα που παρουσιάζονται εδώ είναι κυρίως βασισμένες στο βιβλίο Francis Bacon, η λογική της αίσθησης” αλλά κυρίως στο βιβλιό «Pintura. El concepto del diagrama» [Ζωγραφική. Η έννοια του διαγράμματος] που είναι η καταγραφή μιας σειράς μαθημάτων που έκανε το 1981 στο Πανεπιστήμιο της Vincennes με θέμα τα διαγράμματα, τη ζωγραφική και τη θεωρία του χάους-πυρήνα. Από όσο γνωρίζω αυτή η έκδοση δεν υπάρχει στα αγγλικά έχει ωστόσο αρκετά ενδιαφέροντα σημεία μια και σε αυτή η ανάλυση της έννοιας του διαγράμματος γίνετε διεξοδικά και σε πολλά σημεία διαλογικά με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

Diagram is presented in this case from an “inside” point of view, through the experience of the painter-designer, as an action, a process of production and not as an object, a kind of drawing and a representation of a specific figure. From “inside” and from the action the corporal-gestural dimension of the diagram by D. reveals an approximation of the diagram that is not commonly present in the architectural culture.

original graffiti emp2

Το διάγραμμα παρουσιάζεται σε αυτή την περίπτωση «εκ των έσω», μη εποπτικά, δηλαδή μέσα από την εμπειρία του ζωγράφου-σχεδιαστή, σαν δράση, διαδικασία παραγωγής (process) και όχι σαν αντικείμενο, δηλαδή κάποιο είδος σχεδίου, μια μορφή αναπαράστασης, ή μια συγκεκριμένη φιγούρα. «Eκ των έσω» και από τη δράση ο Ν. προσεγγίζει το διάγραμμα επίσης  σαν σωματική-χειρονομία παρουσιάζοντας μια διάσταση του που δεν συναντάται τόσο συχνά στην αρχιτεκτονική κουλτούρα. Read More

 Diffuse Creativity  in Athens, reblog from pitsirikos.net

Γ.Κ.

Δημιουργική Ασάφεια «Σε μια παρακμάζουσα κοινωνία, η Tέχνη, εάν είναι ειλικρινής, θα πρέπει επίσης ν” αντανακλά την παρακμή. Και, εκτός αν θέλει να προδώσει την κοινωνική της λειτουργία, η Τέχνη πρέπει να παρουσιάζει τον κόσμο ως ευμετάβλητο. Και να βοηθάει στην αλλαγή του.» – Ernst Fischer