Poetic Workshop | Amulets

Poetic Workshop Amulets

Ποιητικά, θεραπευτικά και επουλωτικά φυλακτά |

Poetic, therapeutic and healing amulets

Παρασκευή 23.06.23 |

Friday 23.06.23

19.00-21.00 Athens

Εργαστήρι |

Workshop

Φυλακτά |

Amulets

Αφήνουμε τη θλίψη να γλιστρήσει στα δάχτυλα μας και να δημιουργήσει μικρά φυλακτά για αυτά που μας πόνεσαν.

We let sadness slide through our fingers and create small amulets for those things that hurt us.

“Φαντάζομαι/ τη λύπη μου/ σαν νευρώνες φύλλων

σαν χάρτη ποταμού”

“I imagine my sadness like the veins of leaves,

like the map of a river.”

Από το βροχερό καλοκαίρι, στις βροχές μέσα μας

ψάχνουμε ένα τόπο για να μετατρέψουμε τη βροχή σε θάλασσα.

From the rainy summer, in the rain within us,

we are looking for a place to transform the rain into a sea.

Φτιάχνουμε παράξενα αντι-κείμενα από αυτά που

προστατεύουν από τις αναταραχές, τις ανασφάλειες και κυρίως τις θλίψεις.

We create peculiar anti-texts from those things that

protect us from disturbances, insecurities, and above all, sadness.

Μετατρέπουμε τον πόνο σε φροντίδα και χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά

φτιάχνουμε φυλακτά για να δωρίσουμε στις φίλες και στα φιλενάδια μας.

We turn pain into care and, using different materials,

we make amulets to give to our friends and loved ones.

επί τόπου & διαδικτυακά |

in situ & online, idioms GR|EN|ES

by MKX & anthokosmos

Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για να λάβεις την τοποθεσία και το σύνδεσμο. Προτεινόμενη συμμετοχή 5 ευρώ.

You can sign up to get info for the location in Athens and zoom link to participate online. Recommended participation 5 euros.

Poetic Workshop, Amulets

€5.00


Leave a Reply

%d bloggers like this: