Τα καλύμματα

The covers

Τεφλόν | Ποιητικό Σκεύος

καλύματα_blogΛέξεις: υδροχοϊκό οξύ
Εικόνα: ανθόκοσμος

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: