Απώλειες//Pérdidas


by  S I L V    A S I M* GR/ES

20988147_10155377814120831_2284482212820502121_o

“και όταν μπήκε ο χειμώνας

το χρώμα των μαλλιών σου σκοτείνιασε

μαζί και το βλέμμα σου.

Y cuando empezó el invierno

el color de tu cabello oscureció

junto con tu mirada.

η επιδερμίδα σου χλώμιασε

και έμενες με τις ώρες αφημένη

στα ολόλευκα σεντόνια,

να κοιτάζεις τη γωνία στο ταβάνι

που σκοτείνιαζε κι αυτή

μέρα με τη μέρα

μαζεύοντας τους λυγμούς σου

Tu piel quedó pálida

y quedabas con las horas dejada

en las sábanas totalmente blancas,

mirando la esquina en el techo

que oscurecía también día tras día

recogiendo tus sollozos.

Αυτοί εξατμίζονταν κι εσύ μετρούσες

μετρούσες αναπνοές

που ήθελες να κρατήσεις

μέχρι που ψιθύρισες

…χιλιάδες…

κι η φωνή σου δεν ακούστηκε

ποτέ ξανά στην κάμαρη.

Ellos se evaporaban y tu contabas

contabas respiraciones

querías aguantar

hasta que susurraste

…miles..

y tu voz no se escuchó

nunca más en esta habitación”

 

*H  S I L V    A S I M  είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός από το ΕΜΠ, κατέχει MSc Urban Development Planning, The Bartlett DPU, UCL. Αυτή την εποχή πραγματοποιεί εκτός των άλλων ένα σημαντικό ερευνητικό, διδακτορικό έργο.

S I L V    A S I M  es Arquitecta de NTUA con MSc en Urban Development Planning, The Bartlett DPU, UCL. Esta época entre otras cosas realiza un importante proyecto e investigación sobre su tesis doctoral.


Leave a Reply

%d bloggers like this: