Whatsapp Gossip, Snow & Αrt Critique


9bb17d85-666e-46a1-afdd-9ce659db9ee0

M.K.: Cuanto echaba de menos esto. 😍

M.K.: Πόσο μου έλειπε. 😍

Alf: 😍😍😍
M.K.: Estoy pisando nieve fresca😍

8cccf01a-b8a5-462a-abce-2e50b50971dd

M.K.: Πατώ φρέσκο χιόνι😍
Αnthos: Wao 
Alf: Joder q envidia hostia.

Alf: Γαμώτο πόσο ζηλεύω.

ad81fc47-53d8-44a3-91df-cf086a97cf0d

a11e12a1-4a19-47be-8e01-fa659ef05da4c371a7d3-1db1-45a6-aae1-04caabb44e94

M.K.: Ya tiene para un post 😂 Esto con un móvil. Me llevo la cámara buena y no vuelvoo😂

M.K.: Ορίστε έχεις υλικό για ένα ποστ. Αυτά με ένα κινητό Αν πάρω καλή μηχανή δεν θα επιστρέψω ποτέ.
Alf: Esta está entre la nieve y la espuma… entre thomas mann y lucrecio…
Las de paisaje más Brueghel … 😬 Si fuera yo no volvía hoy a casa 

Alf: Αυτή βρίσκεται ανάμεσα στο χιόνι και τον αφρό…ανάμεσα στον Τόμας Μαν και τον Λουκρέτιο .. αυτές του τοπίου του Brueghel  …στη θέση σου δεν θα επέστρεφα στο σπίτι..
M.K.: Se ha puesto ha llover….. he sido una privilegiada 
M.K.: Άρχισε να βρέχει .. ήμουν τυχερή
Alf: Esto es Brueghel.

Alf: Αυτό είναι Brueghel

d6749971-b338-4841-ae4c-56b988be7971

Alf: Y esto Tarkovsky.

Alf: Και αυτό Tarkovsky.

1c870955-0997-498a-95db-59a35710f39c
Alf: Miren ha desencadenado el aparecer 

Alf: Η Μίρεν προκάλεσε την ανάδυση.
M.K.: ☺☺☺❄❄❄❄ 0:33 
Alf: Estoy convencido de que Tarkovsky tenía en mente ese cuadro de Brueghel cuando rodó esta toma de “El espejo” (1975).

Alf: Είμαι πεπεισμένος πως ο Ταρκόφσκι είχε στο μυαλό του αυτό το κάδρο του Brueghel όταν γύριζε αυτή τη σκηνή στο «Ο καθρέφτης» (1975) .

Alf: Sobre esto hay un vídeo precioso en la web sobre la influencia de Tarkovsky en González Iñárritu. https://vimeo.com/153979733

Alf: Για αυτό υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο στο διαδίκτυο για την επηρροή του Tarkovsky στο González Iñárritu. https://vimeo.com/153979733
M.K.: 😍😍😍😍bueno ! Asociando escenas y cuadros….. hoy tenmos echada la tarde!!!!@ 

M.K.: Όμορφο αντιστοιχίζοντας σκηνές και κάδρα ..βρήκαμε τι θα κάνουμε σήμερα το απόγευμα.

Alf: “Mientras atrapes lo que tú mismo has lanzado, todo será no más que destreza y ganancia fácil; sólo cuando de pronto te conviertes en atajador de la pelota que te lanzó una compañera eterna de juego a tu centro, en un movimiento perfecto, en uno de aquellos arcos de la gran construcción del puente de Dios: sólo entonces será el poder atrapar un don, no tuyo, sino de un mundo. Y si la fuerza y el valor para lanzarla de vuelta poseyeras, no, aún más prodigioso: si olvidaras la fuerza y el valor y ya la hubieras lanzado… (Como el año lanza a las aves, a las bandadas de aves peregrinas, catapultadas por un calor viejo a uno más joven por encima de los mares) tan sólo en medio de ese arrojo juegas de verdad. No te haces más fácil la jugada; no te la dificultas más. De tus manos se desprende el meteoro y sale proyectado a sus espacios…” 

Alf:  «Καθώς πιάνεις αυτό που εσύ ο ίδιος είχες πετάξει, όλα δεν θα είναι άλλο από ικανότητα και εύκολη νίκη. Μόνο όταν ξαφνικά μετατρέπεσαι σε αυτόν που κόβει την διαδρομή της μπάλας που πέταξε μια παλιά συμπαίχτρια προς το μέρος σου, με μια τέλεια κίνηση, σε ένα από αυτά τα τόξα της μεγάλης κατασκευής του Θεού: μόνο τότε θα έρθει η δυνατότητα να πιάσεις αυτό το δώρο, που δεν είναι δικό σου, αλλά ενός κόσμου. Και αν έχεις τη δύναμη και την αξία να πετάξεις στην επιστροφή θα κατέχεις, όχι, ακόμα ένα καταπληκτικό: εαν ξεχάσεις τη δύναμη και την αξία και την είχες ήδη πετάξει ..(όπως ο χρόνος κάνει τα πουλιά, τα κοπάδια των αποδημητικών πουλιών να πετούν, να φεύγουν από κάποια παλιά ζέστη για κάποια πιο νέα πάνω από τις θάλασσες) μόνο μέσα σε αυτή την τόλμη παίζεις με την αλήθεια. Μην κάνεις πιο εύκολο το παιχνίδι, μη το δυσκολεύεις περισσότερο. Από τα χέρια σου αφήνεται ένας μετεωρίτης και φεύγει προς τους δικούς του χώρους…»    

Alf: Este poema de Rilke sirve a Martin Seel para ilustrar la idea de aparecer estético*. 

Alf: Αυτό το ποίημα του Ρίλκε βοηθά τον  Martin Seel να φτιάξει μια εικόνα για την ιδέα της αισθητικής της ανάδυσης-εμφάνισης*.
Alf: Cuando un acontecimiento u objeto cotidiano provoca en nosotros el recuerdo de vivencias decimos que su percepción se da en un aparecer atmosférico. 

Alf: Όταν ένα συμβάν ή ένα καθημερινό αντικείμενο μας προκαλεί μια ανάμνηση εμπειριών λέμε ότι η αντίληψη του οφείλεται σε μια ατμοσφαιρική ανάδυση.
Alf: Cuando además evoca situaciones estéticas o artísticas en sentido amplio decimos que se trata de un aparecer estético. 

Alf: Όταν επιπλέον αυτή η ανάδυση προκαλεί αισθητικές ή καλλιτεχνικές καταστάσεις με τη γενικότερη έννοια λέμε πως πρόκειται για μια αισθητική ανάδυση.
Alf: Sería un aparecer artístico cuando el objeto esté ‘calculado’ para ser percibido estéticamente. 

Alf: Θα ήταν μια καλλιτεχνική ανάδυση όταν το αντικείμενο είναι «υπολογισμένο» να γίνει αντιληπτό αισθητικά.
Alf: Tu nieve ha sido por lo tanto objeto estético (no artístico aún), porque en su aparecer inocente ha desencadenado toda una serie de imágenes poéticas.

Alf: Με αυτή την ένοια το χιόνι σου έγινε αισθητικό αντικείμενο (όχι ακόμα καλλιτεχνικό), γιατί στην εμφανισή του, αθώο, προκάλεσαι μια σειρά ποιητικών εικόνων.
Alf: Por lo tanto, gracias Miren por pasar la pelota estética (el estímulo siempre viene de los demás: toda poética es primero poética dialógica, y luego poética social, decía Bajtin…), porque además me has dado el impulso para terminar de escribir algo que tenía estancado. Yeah great improsession!!! 

Alf: Οποτε Μίρεν, ευχαριστώ που μας πέταξες την μπαλα (το ερέθισμα πάντα έρχεται από τους άλλους: όλη η ποιητική είναι πριν από όλα διαλογική, και μετά κοινωνική ποιητική, έλεγε ο Bajtin…), γιατί επίσης μου έδωσες την ώθηση  να τελειώσω κάτι στο οποίο είχα κολλήσει εδώ και καιρό. Yeah great impro-session!!! 
M.K.: WTF !!! Bien bien…hemos despertado al animal estético-artístico-….ahora vamos a sacarle “rendimiento”! 

M.K.: WTF !!! Ωραία, ωραία ..ξυπνήσαμε το αισθητικοκαλλιτεχνικό θηρίο…τώρα πάμε να το «εκμεταλλευτούμε».

Alf: Pues efectivamente, no estoy descubriendo nada nuevo 😔 http://www.contraclave.es/hdelarte/Pieter%20Brueghel.pdf

Alf: Για την ακρίβεια, δεν ανακαλύπτω τίποτα καινούργιο.
http://www.contraclave.es/hdelarte/Pieter%20Brueghel.pdf 
😂😂😂

Αnthos: Efectivamente, great Alfonso. ¿Quien más sería capaz de hacer esta magnífica interpretación -analisis?

Αnthos: Aκριβώς, great Alfonso. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τα κάνει μια τόσο εκπληκτική ερμηνεία-ανάλυση;

*su libro, la estética del aparecer

*από το βιβλίο του, η αισθητική της ανάδυσης


One response to “Whatsapp Gossip, Snow & Αrt Critique”

Leave a Reply

%d